ขายที่ดินเร็วแน่ กำไรหลายเท่าได้แน่ แค่เข้าใจเทคนิคบริหารจัดการที่ดิน สไตล์อาจารย์ต้น เทวินทร์ บุพฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าของโครงการนคราสิริวิลเลจ ฉะเชิงเทรา

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เนื้อหาของคอร์ส

บทนำ

บทที่ 1 เทคนิควิเคราะห์ราคาจริงของที่ดิน หาความเป็นไปได้ของโอกาสในการทำกำไร

บทที่ 2 วิธีการแบ่งแปลงที่ดิน ขีดทางเพื่อหาพื้นที่ขายจริง ด้วยโปรแกรม SketchUp และเว็บไซต์ LandsMaps ของกรมที่ดิน

บทที่ 3 สมมุติฐานกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาที่ดินด้วย Excel ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ทำได้ทันที เพื่อเป็น Feasibility

บทที่ 4 วิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดิน ให้ผู้ซื้อยินดีจ่ายเร็ว อยากได้ที่ดินของเราทันที ด้วยการวางคน วางงาน วางงบประมาณที่ตอบสนองแนวคิดหลัก

บทที่ 5 บททวนบทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ