เนื้อหาของคอร์ส
บทนำ
0/1
บทที่ 1 เทคนิควิเคราะห์ราคาจริงของที่ดิน หาความเป็นไปได้ของโอกาสในการทำกำไร
0/1
บทที่ 2 วิธีการแบ่งแปลงที่ดิน ขีดทางเพื่อหาพื้นที่ขายจริง ด้วยโปรแกรม SketchUp และเว็บไซต์ LandsMaps ของกรมที่ดิน
0/1
บทที่ 3 สมมุติฐานกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาที่ดินด้วย Excel ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ทำได้ทันที เพื่อเป็น Feasibility
0/1
บทที่ 4 วิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดิน ให้ผู้ซื้อยินดีจ่ายเร็ว อยากได้ที่ดินของเราทันที ด้วยการวางคน วางงาน วางงบประมาณที่ตอบสนองแนวคิดหลัก
0/1
บทที่ 5 บททวนบทเรียน
0/1
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ
0/1
ขายที่ดินเร็วแน่ กำไรหลายเท่าได้แน่ แค่เข้าใจเทคนิคบริหารจัดการที่ดิน สไตล์อาจารย์ต้น เทวินทร์ บุพฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าของโครงการนคราสิริวิลเลจ ฉะเชิงเทรา
เกี่ยวกับบทเรียน

0% เสร็จสมบูรณ์