เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก เพียงคลิกเดียว
ใช้ LINE LOGIN *ไม่ต้องจำ Passwords*
ปลอดภัยและสะดวกกว่า

หรือเข้าสู่ระบบด้วย "ชื่อผู้ใช้ & รหัสผ่าน"

จะได้รับ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ทาง LINE OA ทันที
หลังจากสมัครสมาชิกด้วย LINE ID 

ตัวอย่าง User & Password ที่ได้รับจาก LINE OA